top of page
Centrum voor Maatschappelijke Deelname

Het ‘Centrum voor Maatschappelijke Deelname’ (kortweg CMD), is de laatste maanden een term die steeds meer gebruikt wordt. U kunt er terecht voor al uw vragen op het gebied van jeugd, zorg, wonen en welzijn.

 

 

Bij het CMD kunt u terecht voor :

 

  • informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ontwikkeling), Sociale Zaken, Jeugdzorg.

  • mogelijkheden om gebruik te maken van voorzieningen die er zijn in de gemeente.

  • verschillende voorzieningen, zoals voor vervoer of woningaanpassingen.

  • minimaregelingen en schuldhulpverlening.

  • ondersteuning voor jeugd en ouders bij opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

  • advies over huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de jeugd GGZ.

  • de zorg voor jongeren in verband met een verstandelijke beperking.

  • begeleiding voor mensen die anders niet zelfstandig kunnen wonen en kortdurend verblijf.

  • doorverwijzing naar specialistische hulpverlening.

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page