Centrum voor Maatschappelijke Deelname

Het ‘Centrum voor Maatschappelijke Deelname’ (kortweg CMD), is de laatste maanden een term die steeds meer gebruikt wordt. U kunt er terecht voor al uw vragen op het gebied van jeugd, zorg, wonen en welzijn.

 

 

Bij het CMD kunt u terecht voor :

 

 • informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ontwikkeling), Sociale Zaken, Jeugdzorg.

 • mogelijkheden om gebruik te maken van voorzieningen die er zijn in de gemeente.

 • verschillende voorzieningen, zoals voor vervoer of woningaanpassingen.

 • minimaregelingen en schuldhulpverlening.

 • ondersteuning voor jeugd en ouders bij opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • advies over huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de jeugd GGZ.

 • de zorg voor jongeren in verband met een verstandelijke beperking.

 • begeleiding voor mensen die anders niet zelfstandig kunnen wonen en kortdurend verblijf.

 • doorverwijzing naar specialistische hulpverlening.

Zorgunits op maat ... aan uw bestaande woning of vrijstaand in de tuin  

 • Facebook Classic

Alforte - zorgunits op maat

T   040-2845876