top of page
Zorgunit-op-hoogte

Werkwijze

Met een uitbreiding aan uw woning of een zelfstandige woning in de tuin blijft .. uw huis uw thuis !

 

Vanaf het 1e gesprek tot het moment dat u de woning kunt gaan gebruiken, neemt Alforte u de zorg en het werk uit handen. Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon in uw huis blijven wonen.

Inventarisatie

 

Tijdens een vrijblijvend gesprek wordt door ons goed geluisterd om hierdoor inzicht te krijgen aan welke wensen en eisen uw zorgunit-op-maat dient te gaan voldoen.

Hoe groot wilt u de zorgunit hebben, welke indeling wenst u, zijn er direct of naar verwachting in de toekomst speciale voorzieningen nodig.

 

 

Advies en ontwerp 

 

Aan de hand van de ontvangen informatie wordt bekeken of dat uw huidige woonsituatie de mogelijkheid biedt om tot een passende zorgunit-oplossing te kunnen komen.

Op basis van het orienterende gesprek en een eventueel huisbezoek wordt op kantoor een -vrijblijvend- ontwerpvoorstel met bijbehorende 3D impressies gemaakt.

 

 

Offerte

 

Vanuit het door u goedgekeurde ontwerp van de zorgunit stellen wij een offerte op. De offerte geeft een duidelijke omschrijving van de zorgunit, de maatvoering, de voorzieningen en het afwerkingsnivo. Met de daarbij behorende prijsopgave.

 

 

Voorbereiding

 

In het voortraject kan het zinvol zijn om de desbetreffende gemeente en/of andere organisaties tijdig te informerem aangaande de te plaatsen zorgunit. ( ook al is deze in principe in heel Nederland vergunningsvrij ) Indien u wilt kan Alforte u tijdens de te voeren gesprekken de gewenste ondersteuning bieden.

 

 

Productie 

 

Aan de hand van de ontvangen opdracht wordten de specifieke onderdelen van de zorgunit gemaakt en aanvullende voorzieningen besteld.

Voor een gedegen voorbereiding rekenen wij met een periode van gemiddeld 4 weken.

 

 

Realisatie

 

Op de plaats waar de zorgunit komt te staan, worden eerst de aanwezige struiken, planten en andere"obstakels" verwijderd. Na het uitgraven van de grond wordt de fundering en voedingskabels gelegd. Vervolgens worden de bouwelementen aan elkaar gekoppeld. Bij de opbouw is geen kraan nodig en zal er geen overlast zijn voor buurtbewoners. Nadat het casco gereed is, sluit Alforte het riool, elektra, water en gas aan en wordt de woning verder afgewerkt. De totale periode voor de realisatie vergt ongeveer 1.5 week.

 

 

Oplevering

 

Nadat de zorgwoning is afgewerkt, wordt als een laatste check nog eens met de opdrachtgever gekeken of alles naar wens, waarna de woning wordt overgedragen aan de nieuwe bewoner(s).

 

 

Nazorg

 

Als u tijdens het wonen nog bepaalde aanvullende zaken wenst, zoals een extra beugel, domotica of andere voorzieningen, dan kunt u ten aller tijden contact met ons opnemen.

 

 

 

De opbouwstappen

 

 

Voor het opbouwen van de zorgunit-op-maat is geen kraan nodig

en zal er ook geen overlast zijn voor u en uw buurtbewoners

 

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page