top of page
WhatsApp Image 2022-01-27 at 13.22_edited.jpg

Ondersteuning

Uw welzijn en dat van uw naaste familieleden is belangrijk. Zeker wanneer u een beroep moet doen op zorg en ondersteuning. 

 

Met de komst van de participatiesamenleving zal er meer op de schouders van de particulieren komen te liggen en dienen we ook meer zelf het initiatief (en de kosten) te gaan nemen.

 

Woonaanpassingen, hulpmiddelen, ondersteuning en vitaliteit zijn voor de overheid net zo belangrijk als voor u. Langer zelfstandig thuis wonen wordt gestimuleerd met verschillende regelingen en het is mogelijk om bepaalde voorzieningen vergoed te krijgen.

Meer informatie over een aantal wettelijke regelingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

bij een chronische ziekte of plotselinge beperking

 

kan de gemeente u helpen met een passende zorgunit

 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij behoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. 

Onder de AWBZ-regeling vallen allerlei vormen van persoonlijke ondersteuning. Met deze hulp of zorg, blijven mensen met beperkingen in staat hun dagelijkse routine en comfort zo lang mogelijk te handhaven. Hulpmiddelen, ondersteuning en zorg; en dat allemaal zoveel mogelijk in een veilige en comfortabele thuissituatie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning( Wmo ) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Met de Wmo kan de gemeente u ondersteunen op het gebied van wonen, vervoer, het huishouden en activiteiten

Eigen bijdrage
Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Persoonlijk gebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u krijgt om zelf uw zorg te organiseren. Met het bedrag kunt u uw eigen zorg organiseren en betaalt u zelf zorgverleners, hulpverleners of begeleiders. 

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mag de gemeente de personen, die gebruik maken van die voorziening om een bijdrage vragen: de eigen bijdrage. Wel moet dit door de gemeente kenbaar gemaakt worden in een "Verordening".

Algemene informatie-links

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page