top of page
Wetgeving 2015
 

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 te maken met decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs. Hiermee is de regie over het sociale domein grotendeels bij gemeenten komen te liggen. De overheveling van taken is gepaard gegaan met grote bezuinigingen.

 

Vanuit de AWBZ zijn de extramurale taken overgeheveld. Verpleging en persoonlijke verzorging zijn onder de Zorgverzekeringswet gebracht. Begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer zijn gedecentraliseerd naar gemeenten.

 

Op veel plaatsen willen gemeenten de eerste lijn versterken door de inzet van sociale wijkteams.

 

 

Zorg met verblijf

 

Alvorens in aanmerking te kunnen komen voor Zorg met verblijf ( in een verzor-gingshuis of thuis ) moet er door de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie worden afgegeven.

 

Een indicatie wordt afgegeven in de vorm van een ZZP ( zorgzwaartepakket ) waarin precies beschreven staat hoeveel en welke zorg en begeleiding u nodig heeft.

 

Deze zorg (PGB) kunt u dan krijgen in natura of het bedrag kan gestort worden op een rekeningnummer van de Sociale Verzekeringsbank, die uw geld beheert.

Na ontvangst bij de SVB van de factuur van de zorgverlener en uw akkoord, zal de SVB de desbetreffende factuur betalen aan de zorgverlener ( trekkingsrecht )

 

Door het CAK wordt de eigen bijdrage berekend op basis van uw persoonlijke gegevens :

  • inkomen ( van u en uw eventuele partner )

  • vermogen ( waarbij per persoon een vrijstelling van  € 20.785 )

  • huishouden ( alleenstaand, gehuwd, kinderen ea. )

  • uw indicatie ( zoals bepaald door het CIZ of de gemeente )

 

Betreffende de hoogte van uw eigen bijdrage wordt u per brief  (beschikking) gein-formeerd en ontvangt u maandelijks een factuur van het CAK.

 

Uw persoonsgebonden budget (PGB-Wlz) mag u niet gebruiken om de eigen bijdrage te betalen.

 

 

 

 

Links 
 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website(s) : 

 

  •  

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page