top of page
Wlz - Wet Langdurige Zorg 
 

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

 

 

Wlz-indicatie

 

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.

 

Zorg vanuit de Wlz kan zijn :

•    verblijf in een instelling

•    persoonlijke verzorging en verpleging

•    geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met 

     de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige

     zorg)

•    hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg

•    vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt.

 

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wlz, dan komt u niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015.

Links 
 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website(s) : 

 

  •  

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page