top of page
Eigen bijdrage

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mag de gemeente de personen, die gebruik maken van die voorziening om een bijdrage vragen: de eigen bijdrage. Wel moet dit door de gemeente kenbaar gemaakt worden in een "Verordening".

 

De overheid laat de gemeentes vrij in het vragen van deze bijdrage en de hoogte ervan. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van ondersteuning of hulpmiddelen kunnen door de gemeenten zelf worden vastgesteld.

 

Afhankelijk van uw leeftijd,  inkomen en vermogen, uw gezinssamenstelling en uw indicatie zult u voor de zorg een eigen bijdrage moeten betalen. Bij de meeste ZZP's betaalt u alleen de eerste 6 maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u een hoge eigen bijdrage.

 

de lage eigen bijdrage is in 2015 minimaal € 158.60 en maximaal € 832.60 per maand

de hoge eigen bijdrage is in 2015 maximaal € 2284.60 per maand.

 

Uw eigen bijdrage wordt berekend met uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Het Centraal Administrratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage en int deze. 

Nieuws-links 
 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website(s) :

 

om uw eigen bijdrage zelf te berekenen

  •  

 

 

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page