top of page
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning( Wmo ) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandi-capten of mensen met psychische problemen. Met de Wmo kan de gemeente u ondersteunen op het gebied van wonen, vervoer, het huishouden en activiteiten.

 

Het aanvragen gebeurt via het gemeentelijke Wmo-loket, dat zal bepalen welke voorziening het beste bij u past :

 

•    mantelzorg  -  eerst kijkt de gemeente wat u zelf of mensen in uw directe

      omgeving nog kunnen doen. Het ondersteunen van mantelzorgers wordt

      gedaan door het Steunpunt Mantelzorg

 

•    algemene voorzieningen  -  vervolgens kijkt de gemeente of er voorzieningen

      in de buurt zijn waar u gebruik van kunt maken ( wijkbus, boodschappen-

      dienst, personenalarmering, maaltijdservice of vrijwilliger )

 

•    individueel  -  als laatste kijkt de gemeente naar specifieke voorzieningen zoals

      huishoudelijke hulp, aangepast vervoer of aanpassingen in de woning

 

Is uw aanvraag eenmaal in behandeling genomen, dan kan er nog een medisch onderzoek volgen om uw medische omstandigheden te beoordelen.

Krijgt u ondersteuning, dan wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage gevraagd.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en wordt berekend door het CAK.

 

Voor een aantal individuele voorzieningen kunt u kiezen tussen natura ( de gemeente regelt alles ) of een persoonsgebonden budget ( u moet dan zelf de zorg regelen )

Links
 

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande websites :

 

uitleg en advies van de Rijksoverheid

•    Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

 

informatie over Wmo, PGB en Eigen Bijdrage

•    

     

 

informatie over welzijn, wonen en zorg

•    

     

 

 

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page