top of page
Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u krijgt om zelf uw zorg te organiseren. Met het bedrag kunt u uw zorgverleners inhuren, uw hulpmiddelen aanschaffen of voorzieningen realiseren.

 

Een PGB kunt u krijgen vanuit :

  • Wlz - voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben

  • jeugdwet - voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding nodig hebben

  • zorgverzekeraar - voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg 

  • WMO - voor woningaanpassingen, hulp bij het huishouden en voorzieningen ( dit gaat via de gemeente )

 

Bij de gemeente kunt u een aanvraag indienen voor een PGB. 

 

Ontvangt u nu een PGB voor een WMO-voorziening ?

 

Dan is er per 1 januari 2015 het een en ander voor u veranderd. Per die datum betaalt de gemeente het PGB niet meer aan uzelf uit, maar aan de sociale verzekeringsbank (SVB).

 

De SVB beheert uw PGB en betaalt de kosten uit aan uw zorgverlener. De SVB heeft daarvoor wel een aantal gegevens van uw nodig, bijvoorbeeld een zorgovereenkomst met uw zorgverlener, maar ook de factuur of urenbriefjes.

 

U kunt uw gegevens bij de SVB doorgeven via Mijn PGB op internet. Dat werkt sneller dan het insturen van de gegevens per post. U kunt met uw DigiD-code inloggen op Mijn PGB via de website svb.nl/pgb. Op deze site vindt u ook meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot het PGB. Uiteraard kunt u uw gegevens ook via e-mail of post naar de SVB sturen.

 

 

 

Nieuws-links 
 

Meer informatie kunt u vinden op de onderstaande websites :

 

 

 informatie over PGB

  •  

 

 

per Saldo belangenvereniging

  •  

 

 

voor een persoonlijk advies en waardevolle tips

  •  

 

 

Sociale Verzekeringsbank

  •  

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page