top of page

Vraag en aanbod

Hervorming, decentralisaties, participatiesamenleving: de langdurige zorg in Nederland wordt ingrijpend veranderd en de uitvoering hiervan komt grotendeels bij de gemeente te liggen. Voor de samenleving als geheel zal het meer betrokkenheid en zorg voor elkaar gaan vragen.

 

De insteek van initiatieven is om effectieve manieren te vinden om meer informele zorg in de gemeente te faciliteren.  

 

De Online marktplaats, wijk- en dorpsplein voor vrijwillige en professionele hulp is een van de initiateven die de afgelopen periode al een substantiele database heeft opgebouwd met hulpvraag- en aanbod. Het platform brengt met elkaar in contact, waardoor vraag en aanbod van zorg samen komen.

 

 

 

De digitale platforms om vraag en aanbod samen te brengen

 

worden naarmate steeds bekender en krijgen meer vorm en inhoud

Webportalen

Ook voor de zorgaanbieders met verzorgingshuizen hebben de veranderingen in de zorg in meer of mindere mate gevolgen. Voor de zorgvrager zal het immers moeilijker worden om in een verzorgingshuis opgenomen te kunnen worden. Om hun -toekomstige- klanten beter te kunnen helpen, worden de diensten in en rond het huis van de zorgvrager georganiseerd.

 

Om de zorgvrager aansluitend op een eenvoudige wijze toegang te kunnen geven aan de mogelijke zorgdiensten, wordt er gebruikt gemaakt van internet, vaak in de vorm van webportalen.

 

Zorgvoorelkaar vergroot de informele zorgcapaciteit door laagdrem-pelig en gebruiksvriendelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 

De online marktplaats biedt voor individuele burgers én voor organisaties een platform om de zorg voor elkaar samen te regelen.

Één online platform waar organisaties en burgers samen de informele zorg in de gemeenten organiseren: veilig, betrouwbaar en effectief.

online marktplaatsen

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page