De zorgaanbieders hebben een breed pakket aan diensten die ze hun klanten kunnen aanbieden. De wijzigingen in het zorgstelsel hebben als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De vertrouwde bejaardenhuizen (verzorgingshuizen) zullen steeds minder mensen toelaten en de komende jaren in aantallen sterk gaan afnemen. De nadruk zal steeds meer komen te liggen op het zoveel mogelijk geven van passende zorg bij de mensen thuis.

 

Nu de Wlz in 2015 is ingegaan, krijgen veel cliënten te maken met het overgangsrecht. Vooral voor de cliënten met een ZZP 1, 2 en 3 die zelfstandig wonen verandert er veel. De zorgkantoren zullen op korte termijn naar hun cliënten een brief sturen om hen te vragen een keuze te maken hoe zij hun indicatie verder willen verzilveren.

 

 

 

 

 

RSZK   

 

RSZK levert diensten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Hun medewerkers zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. 

 

   

Zorgaanbieders

 

Zuidoost Brabant heeft een breed scala aan kleine en grote zorgaanbieders die lokaal of regionaal hun diensten aanbieden, zoals :

  • maaltijdservice

  • behandeling en therapie door ergotherapeuten, Fysiotherapie, Logopedie, Diëtetiek, Specialist Ouderengeneeskunde. Psychologie

  • hulpmiddelenuitleen : www.medicura.nl

 

 

 

  • aanleunwoningen en zorgappartementen- zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik

  • verzorgingshuis of verpleeghuis - indien er meer zorg gewenst cq noodzakelijk is

  • revalidatie centrum - voor het herstellen na bv een heupoperatie of beroerte

  • hospice - zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven

 

 

 

 

Woonmogelijkheden

 

Om in te kunnen spelen op iedere zorgvraag sluiten de zorgaanbieders samenwerkingsverbanden met specialistische partijen. In dit verband is Alforte met diverse organisaties partner op het gebied van woonoplossingen naar aanleiding van een zorgvraag.

 

 

 

 

Zorgunit op maat 

 

 

 

Zorg aan huis

De tegemoetkoming in de zorgkosten door de overheid wordt steeds minder ..

 

mensen moeten langer thuis blijven wonen en voor zichzelf zorgen

 

Zorgunits op maat ... aan uw bestaande woning of vrijstaand in de tuin