top of page
Zorgverzekeringswet
 

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

 

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

 

De inhoud van het basispakket is uitgebreid. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen

 

  • Een deel van de zorg is per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet ko-men te vallen. Hierdoor is het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor mensen met een zintuigelijke handicap, zoals blindheid of doofheid, verpleging en verzorging thuis en het langdurig verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg

 

  • Orgaandonoren hebben recht op reiskostenvergoeding. Voorheen ontvingen ze die van de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan. Per 1 januari 2015 krijgen ze deze vergoeding van hun eigen zorgverzekeraar

 

  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. Met deze test kunnen chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap worden opgespoord. Voorwaarde is wel dat je een medische indicatie hebt of een combinatietest hebt gedaan waarvan de uitslag positief was

 

  • Tijdelijke verpleeghuiszorg (revalidatie) na een operatie wordt voortaan ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd

 

  • Tot het basispakket worden als proef 5 nieuwe behandelingen en 2 geneesmiddelen toegelaten. Het gaat om bijvoorbeeld een bepaalde vorm van chemotherapie, vaccinaties bij huidkanker en de PTED-behandeling bij een hernia.

 

 

Links
 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website(s) : 

 

  •  

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page