top of page

Domotica

Domotica is de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Hierbij draait het niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

 

In het dagelijkse gebruik wordt al steeds meer gebruik gemaakt van Domotica, zoals bv. een slimme thermostaat die ook bijdraagt aan de duurzaamheid doordat er niet wordt gestookt als er niemand is of bewegingsmelders in combinatie met een slimme programmering van uw verlichting.

 

Deze handige technologische snufjes bieden ondersteuning om het u gemakkelijker en comfortabeler te maken waardoor u in u woning tot op hoge leeftijd kan blijven wonen.  Daarnaast geeft zorgdomotica gericht op mobiliteit voor u aanvullende veiligheid, omdat hiermee op afstand vinger aan de pols wordt gehouden.

 

Iedere situatie is anders. Daarom zal er zeer aandachtig  worden wat de zorgvrager op korte en langere termijn zelf nog kan en/of welke ondersteuning wenselijk is.

Alarmering

 

Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen.

 

Of u een vergoeding voor personen-alarmering krijgt, hangt af van uw situatie. Als u een noodsignaal afgeeft, legt u rechtstreeks contact met familie, buren, een mantel-zorger of een meldkamer.  

 

 

 

Camera systemen

 

Met een draadloze camera kunnen zowel beelden als geluid worden opgenomen.

Van te voren kan worden bepaald aan wie de opgenomen informatie beschikbaar zal worden gesteld.

 

De beelden die met een IP-camera worden gemaakt, kunnen op een mobile smart-phone bekeken wor-den met een hiervoor geschikte applicatie. 

Documentatie Alarmering

 

 

Documentatie Camera systemen

 

 

Automatische deurdrangers

 

De electronisch aangestuurde deuraandrijving kan direct worden opengestuurd met een sensor, drukknop of afstandbediening of pas openen via een lichte duw tegen de deurbeugel. 

 

 

Elektronische sleutelsystemen

 

Om uw huis op een eenvoudige, veilige en controleerbare wijze toegankelijk te maken voor de zorgverleners, biedt een electronisch sleutelsysteem de uitkomst.

 

In de gewenste deuren worden electronische cilinders aangebracht waarmee personen met behulp van hun smartphone of tag toegang kunnen krijgen tot de woning.

 

 

Documentatie Automatische deurdrangers

 

 

Documentatie Elektronische sleutelsystemen

 

 

Documentatie Dwaalbeveiliging

Dwaalbeveiliging

 

Naar buiten blijven gaan, is voor ie-mand met dementie extra belangrijk. Een verzorgende kan tegenwoordig eenvoudig waarnemen waar een -de-menterend- familielid is en daar ook naartoe gaan, om betrokkene op te halen en weer naar huis te begelei-den.

 

Het systeem is vergelijkbaar met een (GPS) navigatiesysteem in een auto.

 

Documentatie Sensoren

 

Sensoren

 

Een eenvoudig hulpmiddel dat voor meer veiligheid en ontspanning van familieleden kan zorgen, is een sen-sor.

 

Er zijn verschillende soorten senso-ren, zoals bewegingsmelders in de vorm van matjes, zoals bv een matje dat onder het onderlaken van een bed ligt of een voetenmatje voor het bed.

 

 

 

Zorghorloges

 

Sensoren in het horloge registreren het bewegingspatroon van de drager, meten de temperatuur van de huid en signaleren dat het horloge om de pols zit.

 

Het systeem signaleert een noodsi-tuatie en levert tevens informatie op voor behandelaars en zorgverleners (van bijvoorbeeld mensen met de-mentie of slaapstoornissen). 

 

 

 

 

Documentatie Zorghorloges

 

     alarmering
camera-systemen
  deurdrangers
sleutel-systemen

 

Eenvoudige technische toepassingen bieden ondersteuning

 

voor een gemakkelijkere en comfortabelere leefomgeving 

 

De ideale oplossing om langer thuis te kunnen blijven wonen!

bottom of page